Barun Multiple Campus

बरुण बहुमुखी क्याम्पस

Call us

029-560195, 029-560695

News And Events

लेखा, प्रशासन, परीक्षा र पुस्तकालय व्यवस्थापन सफ्टवेयर सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमण सम्पन्न

यस वरुण बहुमुखी क्याम्पस खाँदबारीवाट लेखा, प्रशासन, परीक्षा र पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त सफ्टवेयर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नकालागि यस क्याम्पसका तर्फवाट क्याम्पस प्रमुख श्री टीकाराम गुरुङ्ग, सहायक लेखापाल श्री राजेश राई र प्रशासकीय सहायक श्री किशोर श्रेष्ठ जानु भएको थियो । उक्त अध्ययन भ्रमण यही मिति २०७६ साल जेष्ठ २९ गते देखी सुरु भएको थियो पहिलो दिन इटहरीको जनता बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्नु भएको थियो एवं क्रमले दोस्रो र तेस्रो दिन सुकुना बहुमुखी क्याम्पस, सुकुना र पथरी बहुमुखी क्याम्पस, पथरीमा अध्ययन गर्नु भएको थियो । उक्त अध्ययन भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्नुहुने सबै क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख लगायत क्याम्पसका कर्मचारीहरु प्रति धन्यबाद प्रकट गर्दछौ ।