Barun Multiple Campus

बरुण बहुमुखी क्याम्पस

Call us

029-560195, 029-560695

Land Provider

क्याम्पसलाई भूमीदान गर्नहुने महानुभावहरु
१। इन्द्र गिरी खाँदवारी : खाँदवारी नगरपालिका ८
२। जित बहादुर भट्टराई : खाँदवारी नगरपालिका ८
३। बद्रिनारायण गिरी : खाँदवारी नगरपालिका ८
४। दिपक भण्डारी : खाँदवारी नगरपालिका ८
५। खड्गबहादुर पाण्डे : खाँदवारी नगरपालिका ८