Barun Multiple Campus

बरुण बहुमुखी क्याम्पस

Call us

029-560195, 029-560695

First Executive Commiteeतात्कालिन सस्थापकहरुवाटै गठित प्रथम संचालक समितिका पदाधिकारीहरुको नामावली २०४३ समेत वाचन गर्न चाहन्छु ।
क्रस पद नाम ठेगना
१। अध्यक्ष श्री सुर्य वहादुर सेनओली कोशी अंचल अंचलाधिश ९तात्कालिन०
२। का।वा अध्यक्ष स्व। मदन प्रसाद अर्याल प्रमुख जिल्ला अधिकारी
३। सदस्य श्री षडराज अधिकारी खा।न।पा। १
४। सदस्य श्री श्याम सुन्दर उदाश खा।न।पा। १
५। सदस्य स्व। कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ खा।न।पा। १
६। सदस्य श्री जनक थापा ख।न।पा। १०।