Barun Multiple Campus

बरुण बहुमुखी क्याम्पस

Call us

029-560195, 029-560695

२०५८ साल र त्यसपछि भर्ना भै समय सिमा नागेका र प्रयोगात्मक परिक्ष्या बाकी रहेका विद्यार्थीहरुका लागि मौका परिक्ष्या सम्बन्धि सूचना( स्नातक र स्नातकोत्तर )

Posted on: June 18, 2019

Latest Updates