Barun Multiple Campus

बरुण बहुमुखी क्याम्पस

Call us

029-560195, 029-560695

वी.एड तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

Posted on: April 4, 2019

प्रस्तुत विषयमा ४ वर्षे तृतीय वर्षमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको जनसंख्या शिक्षा शिक्षण विधि ४३९ माइनर विषयको प्रयोगात्मक परीक्षाको अभिमुखिकरण कार्यक्रम यहि मिति २०७६ साल बैशाख ५ गते विहान ७ः०० बजे हुने भएकाले सम्पूर्ण वी.एड. तेस्रो वर्षको विद्यार्थीहरुलाई उक्त मितिमा यस क्याम्पसमा सम्पर्क राख्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Latest Updates